คณะสังคม​ฯ​ ประชุม​คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานครบ ๓๙ ปี คณะสังคมศาสตร์​ มจร​

วัน​อังคาร​ที่​ ๓๑ พฤษภาคม​ ๒๕​๖​๕​ เวลา ๑๓.๓๐ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ประชุม​คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานครบ ๓๙ ปี คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้ง​ที่​ ๑​/๒๕๖๕ โดยมี​ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ​แต่ละ​ฝ่าย​ อาทิ​ พระสุธี​วี​ร​บัณฑิต, รศ.ดร.​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​ส่งเสริม​พระ​พุทธศาสนา​และ​บริการ​สังคม​ พระมหา​สุเทพ​ สุปณฺฑิโต, ผศ.​ ผู้อำนวยการ​สำนัก​งานตรวจสอบ​ภายใน รศ.ดร.โกนิ​ฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ หัวหน้า​ภาควิชา​เ​ศร​ษ​ฐ​ศาสตร์​ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ อาจารย์​สมศักดิ์​ สุก​เพ็ง​ หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ พระปลัดวี​ระ​ศักดิ์​ ธี​รง​ฺ​กุโร, ดร.​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ผศ.ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ ดร.กาญจนา​ ดำ​จุติ​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ และ​ พระมหาพิสุทธิ์​ สิท​ฺ​ธิ​เมธี​ เจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน B คณะสังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว : เรวดี จรรยา
.