ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ ​เจ้า​หน้าที่​ ​นิสิต​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และบุคคล​ทั่วไป​ ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือน พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.)

วันอาทิตย์​ที่ ๒๙ เดือนพฤษภา​คม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระอุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่ายบริหาร​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ นิสิต​ คณะสังคม​ศาสตร์​ และบุคคล​ทั่วไป​ ​ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือน พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ รูปที่ ๔ ในวาระครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล (พ.ศ. ๒๔๖๕- ๒๕๖๕) โดย​ พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ มอบหมายให้​ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.​ อธิการบดี​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ณ มณฑลพิธีข้างหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​
  
ภาพ​ : ดร.กร​กต​ ชา​บัณฑิต​
ข่าว : เรวดี จรรยา
.