ขอเชิญ! ร่วมฟังเสวนาวิชาการ “วิปัสสนากัมมัฏฐานกับการบริหารองค์กรในยุค ๔.๐”

0
254

ขอเชิญ! ร่วมฟังเสวนาวิชาการ “วิปัสสนากัมมัฏฐานกับการบริหารองค์กรในยุค ๔.๐

วิทยากรโดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ/ธรรมะอารมณ์ดี), คุณกาละแม​ พัชรศรี เบญจมาศ​ และครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง​ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒​ เวลา ๑๓.๐๐​- ๑๗.๐๐ น. ณ วัดมเหยงค์ จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา

[ลงทะเบียน] https://bit.ly/2GNUopE