บุคลากร​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร​ ร่วมประชุม​คณะกรรมการ​ฝ่ายสวัสดิการและงานจราจร​ งานวันจำนงค์​ ทองประเสริฐ​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๒

0
400

วัน​จันทร์​ที่​ ๒๙ เมษายน​ ๒๕๖๒​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำโดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ประธานการประชุม, ผศ.ดร.ธัช​ช​นันท์​ อิศร​เดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, รศ.ดร.​โก​นิ​ฏ​ฐ​์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ฝ่ายสวัสดิการและงานจราจร​ งานวันจำนงค์​ ทองประเสริฐ​ ครั้งที่​ ๑๗​ ฉลอง​อายุวัฒนมงคลครบ​ ๙๐​ ปี​ ศาสตราจารย์​พิเศษจำนงค์​ ทองประเสริฐ​ ราชบัณฑิต, กรรมการ​สภามหาวิทยาลัย​ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ ๒​ พฤษภาคม​ พ.ศ.๒๕๖๒​ ณ​ อาคาร​ มวก.๔๘​ พรรษา​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

สาระสำคัญ​ของการประชุม​ในครั้งนี้​ คือ​ การติดตามผลการปฏิบัติ​งานตามมติที่ประชุมครั้งที่​ ๑/๒๕๖๒​ ซึ่งได้มีมติมอบหมาย​ภาระงานให้แก่คณะกรรมการ​ไปดำเนินการในส่วนต่างๆ​ อาทิ​ คณะกรรมการ​อำนวยการ​ แผนกจัดทำสูจิบัตร​ แผนกจัดหาภัตตาหาร​เช้า/อาหารเช้า​ แผนกจัดหาภัตตาหาร​เพล/อาหารกลางวัน​/งานจราจร​ แผนกจัดหาอาหารเสริม​ แผนกเครื่องดื่ม​ กาแฟ​ ของ​ว่าง​ และแผนกปฏิคม​ รวมทั้ง​การเตรียมความพร้อม​ และการบริหาร​จัดการ​ของแผนกต่างๆ​ ในวันงานดังกล่าว​

 

 

ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา