บุคลากร​คณะสังคม​ศาสตร์​ ถวายมุทิตาสักการะ​รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา

วัน​ศุกร์​ที่​ ๑๐​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำ​โดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, รศ.ดร.​ธัช​ช​นันท์​ อิศร​เดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ถวายมุทิตาสักการะแด่​ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ หรือ​ หลวงพ่อแดง นนฺทิโย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง​ให้ดำรงตำแหน่ง รอง​เจ้าคณะอำเภออัมพวา

พิธีดังกล่าวจัดขึ้น​ ณ​ วัดอินทาราม ตำบลเหมืองใหม่​ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม​ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที​ เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร​ เป็นประธานในพิธี

พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ​ มีนามเดิมว่า ประยูร​ นนฺทิโย​ (สร้อยระย้า)​ อายุ​ ๖๘​ ปี​ พรรษา​ ๔๖​ สำเร็จ​การศึกษา​ นักธรรมชั้นเอก, หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์​ ป.บส.​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ และ​ ระดับ​ปริญญาตรี​ -​ โท​ -​ เอก​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ปัจจุบัน​ดำรง​ตำแหน่ง​เจ้าอาวาสวัดอินทาราม​ และ​เป็นประธานนิสิตหลักสูตร​พุทธ​ศ​า​ส​ตร​ดุษฎี​บัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ รุ่นที่​ ๗

ภาพ​ : ศูนย์​บัณฑิต​ศึกษา​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร.
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา