หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร จัด​สัมมนา​ทางวิชาการ​

“เหลียวหลังแลหน้าการเมืองการปกครองภายใต้นโยบายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”

วันเสาร์​ที่​ ๒๗ เมษายน​ ๒๕๖๒​ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำ​โดย​ รศ.ดร.​สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​ฯ​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ พร้อมด้วยคณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิตหลักสูตร​ปรัชญา​ดุษฎี​บัณฑิต​ สาขาวิชา​รัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร์​ และ​สาขาวิชา​รัฐศาสตร์​ จำนวน​ ๕๗​ รูป/คน จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าการเมืองการปกครองภายใต้นโยบายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ณ อ.แม่สอด จ.ตาก​

วิทยากรประกอบ​ด้วย​ ศ.ดร.บุญทัน​ ดอก​ไ​ธ​สง​ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​ ดร.เทอดเกียรติ​ ชินสรนันท์​ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด​ นายประเสริฐ​ จึงกิจรุ่งโรจน์​ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก​ นายอำนาจ​ นันทหาร​ ประธานสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก​ และ​มี​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ เป็นผู้ดำเนินรายการ​ สาระสำคัญของการสัมมนาคือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก​ ในส่วนหลักการ แนวทาง วิธีการ​ ในการพัฒนาสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก​ และเป็นเขตปกครองพิเศษต่อไปในอนาคต​ ซึ่งการจะพัฒนาสู่ความเป็นเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การศึกษา การค้า การลงทุน​ การขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม​ มาตรการรักษาความปลอดภัย​ ฯลฯ​ และมีกฎหมายรองรับอย่างเป็นรูปธรรม​ ในส่วนของการบริหารจัดการจะต้องเป็นแบบ​ One​ Stop Service  ที่ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จ​ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของหลักสูตรในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชา​รัฐศาสตร์​ ที่นิสิต​จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและพัฒนาต่อไป

??ขอขอบคุณ​ภาพ​จาก​ พลวัฒน์​ สีทา​ และข่าวจาก​ ดร.​สุริยา​ รักษาเมือง