บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)

วันอังคารที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕​ เวลา ๐๙.๐๙ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และเจ้า​หน้าที่​​คณะ​สังคม​ศาสตร์ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) จำนวน ๑,๐๖๓ ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (MCU Green University) ณ บริเวณมณฑลพิธี (ริมถนนฝั่งตรงข้ามคณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

ภาพ : MCU TV News / คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.