รก.​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมเป็น​คณะอนุกรรมการ​การเลือกตั้ง​นายกองค์กรบริหาร​นิสิต มจร

วันพุธที่​ ๓๐​ มกราคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๙.๐๐​ – ๑๕.๐๐​ น.​ พระวีระศักดิ์​ ธีรงฺกุโร​ รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมเป็น​คณะอนุกรรมการ​ การเลือกตั้ง​นายกองค์กรบริหาร​นิสิต​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ (ส่วนกลาง)​ ประจำ​ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒​ ณ​ ลานอาคารเรียนรวม​ ชั้น​ G โซน​ C​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง
​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

 

 

ภาพ​ : นเรศ​ ฤทธิเดช​ / MCU​ TV-Channel​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา