ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต หน่วยวิทยบริการ มจร วัดพระรูป จ.เพชรบุรี

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำ​โดย​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง,รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์, รศ.ดร.​สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และพระวีระ​ศักดิ์​ ธีรงฺกุโร​ รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ให้การต้อนรับ และแนะนำคณะสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งบรรยาย แก่คณาจารย์ และนิสิต หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ในโครงการทัศนศึกษาเสริมศักยภาพการเรียนการสอนและพัฒนาประสบการณ์นิสิต ณ ห้อง B๑๑๐ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ​ : พระ​ยิ่ง​ใหญ่​ สุปญฺโญ
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา