หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ท่านพร้อมที่จะเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วหรือยังคะ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
******************************
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓​ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ช่องทางติดต่อขอรับสมัคร
1. สมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์​ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B ห้อง B112 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.