ผู้บริหาร​คณะสังคม​ฯ​ รับมอบนโยบาย​จากอธิการบดี​ มจร

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.​​ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ​พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ พร้อมด้วย​หัวหน้าภาควิชา​ และเลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​ฯ​ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย​จาก​ พระธรรม​วัชร​บัณฑิต, ศ.ดร.​ อธิการบดี​ เมตตา​มอบนโยบายแก่ผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีทุกคณะ รองคณบดีทุกคณะ หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกองวิชาการ และเลขานุการสำนักงานคณบดี​ ณ ห้องประชุม​ ๔๐๑ ชั้น​ ๔​ อาคารสำนักงาน​อธิการบดี​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
ภาพ​ : กองสื่อสาร​องค์กร​ มจร
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​
.