ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๗


คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๗