บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ถวาย​มุทิตา​สักการะ​ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.

วัน​ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำ​โดย​ พระ​ปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ ถวาย​มุทิตา​สักการะ​ พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร), รศ.ดร. รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​วางแผน​และ​พัฒนา​ ณ ศาลาการเปรียญ (หอสมุดเก่า) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร​ กรุงเทพมหานคร​ เนื่องใน​โอกาส​ที่พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ มี​พระ​บรม​ราชโองการ​โปรด​พระราชทาน​สัญญาบัตร​ตั้ง​สมณศักดิ์​ พระเมธี​ธ​รร​มา​จารย์​ เป็น​ พระราชวัชรสารบัณฑิต
   
ภาพ​ : สื่อสาร​องค์กร​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​
.