นิสิตคณะสังคมศาสตร์​ อนุรักษ์​วัฒนธรรม​ไทย​ จัดโครงการ​เทศน์มหาชาติ

วันพุธ​ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบหมายให้​ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เป็น​ประธาน​เปิด​โครงการ​เทศน์มหาชาติ​ “วรรณกรรมมหาชาติ” ซึ่งจัดโดย​ โครงการ​ค่ายอาสาลูกปิยมหาราชพัฒนา​ศา​สน​ทายาท​สู่​ชุมชน เพื่อ​ส่งเสริม​การเรียนรู้​รายวิชาวรรณกรรม​ทางพระพุทธศาสนา​ ส่งเสริม​ศิลปวัฒนธรรม​ของชาติ​ พร้อม​ทั้งร่วมสมทบทุน​ในโครงการ​ค่ายอาสาลูกปิยมหาราชพัฒนา​ศา​สน​ทายาท​สู่​ชุมชน​ โดยมี​ พระมหายุทธนา คมฺภีรจิตฺโต พร้อมทีมงาน​ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้​ มี​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และผู้สนใจ อาทิ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วม​โครงการ​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ ลานกิจกรรม​ อาคารเรียนรวม​ โซน B​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
       
ภาพ​ : ช่างภาพ​โครงการ​ค่ายอาสาลูกปิยมหาราชฯ
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​
.