บุคลากรและนิสิตคณะสังคมฯ ร่วมพิธีปิดและประเมินแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตและโครงการปัจฉิมนิเทศ

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖​ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบหมายให้​ พระ​ปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ พระ​ปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธี​รง​ฺ​กุโร, ดร.​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และ​ อาจารย์​ ดร.กาญจนา​ ดำ​จุติ​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ พร้อมด้วย​บุคลากร​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ ๔​ และนิสิต​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต และโครงการปัจฉิมนิเทศ และกำกับดูแลการประเมินแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ณ​ วัดประชา​นิมิต​ ตำบลท่าโรง​ อำเภอ​วิเชียร​บุรี​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​ ในการนี้ พระสุธี​วชิราภรณ์, ดร. รอง​เจ้าคณะ​จังหวัด​เพชรบูรณ์ เมตตาเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ​ เรื่อง​ “สรรค์สร้างงานพระพุทธศาสนา​เพื่อพัฒนา​จิตใจ​และ​สังคม” โดยมี พระ​ปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ กล่าวถวายรายงาน จากนั้น มีการประเมินแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน​ ของนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์ ชั้นปี​ที่​ ๔​ และนิสิต​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ชั้นปีที่ ๓ และกิจกรรม​ “ส่งกำลัง​ใจ… ให้น้องไปทำงานเพื่อสังคม”

 

ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.