สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่สถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ. รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา