ขอ​เชิญ​ชม‼️ การแข่งขัน​ฟุตบอล​นิสิต คณะ​สังคม​ศาสตร์​ VS คณะครุศาสตร์

ขอ​เชิญ​ชม‼️การแข่งขัน​ฟุตบอล​นิสิต

คณะ​สังคม​ศาสตร์  VS  คณะครุศาสตร์

?ชิงถ้วยรางวัล​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
?ชิงเงิน​รางวัล​ พระอุดมสิทธิ​นายก,ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร, รองเจ้าคณะ​จังหวัด​นนทบุรี​ และ​พระครูโอภาสนนทกิตติ์​ เจ้าคณะ​อำเภอ​บางกรวย

ในวันอังคารที่​ ๕​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๖.๐๐​ น. ณ​ สนามฟุตบอล​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบลลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา