คณะสังคมศาสตร์​ จัดกิจกรรม​ “คณะสีเขียว​ มจร​ : สังคม​ศาสตร์​ปลูก​ต้นไม้​เฉลิม​พระ​เกียรติ​วันคล้าย​วัน​พระราช​สมภพ​ ๒ เมษายน​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่​ ๗ เดือน​เมษายน​ พ.ศ.​ ๒๕๖๖​ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จัดกิจกรรม​ “คณะสีเขียว​ มจร​ : สังคม​ศาสตร์​ปลูก​ต้นไม้​เฉลิม​พระ​เกียรติ​วันคล้าย​วัน​พระราช​สมภพ​ ๒ เมษายน​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นราชพฤกษ์​ โดย พระราชวัชรสาร​บัณฑิต, รศ.ดร.​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​วางแผน​และ​พัฒนา​ และ​ พระครู​พิศิษฏ์ประชานาถ, ดร.​ ที่ปรึกษา​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​​ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่​ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ อาทิ​ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ​ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ​หน้าอาคาร​พระราช​รัตน​โมลี​ (นคร​ เขมปาลี​)​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา
.