​ประชุม​ผู้บริหาร​คณะสังคม​ศาสตร์​

วันที่​ ๗ เมษายน​ ๒๕๖๖​ เวลา​ ๑๓.๓๐ น.​ พระอุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบหมายให้​ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ผศ.ดร.​ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ​ เป็น​ประธาน​ประชุม​ผู้บริหาร​คณะสังคม​ศาสตร์​ และประธาน​หลักสูตร​ในสังกัด​คณะสังคม​ศาสตร์​ เพื่อรับนโยบาย​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕​๖​๖ การเตรียมความพร้อม​การจัด​การเรียน​การ​สอน​ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๖​ ภาค​การศึกษา​ที่​ ๑​ การส่งผลการศึกษา​ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๕​ ภาค​การศึกษา​ที่​ ๒​ การเตรียมความพร้อม​การใช้​เกณฑ์​คุณภาพ​การศึกษา​เพื่อ​การ​ดำ​เนินการ​ที่เป็นเลิศ​ (EdPE​x)​ การดำเนินงาน​โครงการ​ประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ ระดับ​ปริญญาตรี​ ประจำ​ปี​ ๒๕๖๖​ การดำเนินงาน​โครงการ​จัดงานครบรอบ​ ๔​๐​ ปี​ คณะสังคม​ศาสตร์​ และการดำเนินงาน​โครงการ​ประชุมวิชาการระดับชาติ​ MCU​ Congress 4 และการเตรียมความพร้อม​การตรวจ​ประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ ระดับ​หลักสูตร​ โดยมี รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และประธาน​หลักสูตร​ เข้าร่วม​ประชุม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ณ​ ศาลารับ​รอง​ ดร.ณัฏฐ์​ณัชชา​ ไชยประเสริฐ​ อาคารพระราช​รัตน​โมลี​ (นคร​ เ​ขม​ปาลี, Ph.D.) มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​
ภาพ : สื่อสาร​องค์กร​
ข่าว : เรวดี​ จรรยา​
.