คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระธรรมทูตกับงานสาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์​”

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.​ พระเดชพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระธรรมทูตกับงานสาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์​” โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ในการนี้​ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้ถวายปัจจัย จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ร่วมทำบุญในโครงการ​ดังกล่าว​ โดยมี พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ถวายการต้อนรับ ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
ภาพ​ : เอ
ข่าว​ : พระมหา​พิสุทธิ์​ สิท​ฺ​ธิ​เมธี
.