คณาจารย์​ และนิสิต​ คณะ​สังคม​ศาสตร์ มจร ร่วมงานเทศน์มหาชาติ​ประยุกต์​ โครงการ​ทำนุบำรุง​ศิลป​วัฒนธรรม

วันอาทิตย์​ที่​ ๑๐​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒​ คณาจารย์​ และนิสิต​ หลักสูตร​พุทธศาสตรบัณฑิต​ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำโดย​ พระครู​วินัย​ธรเอก​ ชินวํโส, ดร. ประธานหลักสูตร​ฯ​, ผศ.ชวัชชัย ไชยสาดร.พงศ์พัฒ​น์ จิตตานุรักษ์ และอาจารย์วินัย มีมาก ร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ​ประยุกต์​) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ​ วัดสามวิหาร​ ตำบลหัวรอ​ อำเภอ​พระ​นครศรีอยุธยา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

ภาพ​ : ดร.พงศ์พัฒ​น์ จิตตานุรักษ์
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา