ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต,ศ.ดร.) ๖๐ ปี

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำ​โดย​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์, รศ.ดร.​สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, รศ.ดร.โกนิฏฐ์​ ศรีทอง​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ​ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต,ศ.ดร.) ๖๐ ปี โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เมตตาเป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต,ศ.ดร.) ๖๐ ปี

การนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.​ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ร่วมพิธีเปิดอาคาร ณ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

 

ภาพ​ : MCU​ TV-Channel
ข่าว​ : เรวดีิ​ ​จรรยา