คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปล่อยปลาต่อชีวิต ปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ปล่อยปลาต่อชีวิต ปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นไม้ จำนวน ๑ ต้น และปล่อยปลา จำนวน ๓๐ กิโลกรัม โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร Assoc. Prof. Dr.Thongphanh Chanthavone Dean of Faculty of Economics and Tourism Souphanouvong University and Dr.Chahue Yangsansay Associate Dean for Administration and Mr.Champa Lattanasouvannaphonh พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.