บุคลากรคณะสังคมศาสตร์​ ร่วมกิจกรรม​น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนวมินทรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือน​ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.​ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ​เจ้าหน้าที่คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมกิจกรรม​น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ชั้น ๒ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
      
.