บุคลากร พระวิปัสสนาจารย์ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระวิปัสสนาจารย์ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
ภาพ : พระปลัดวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, ดร. / พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี / นเรศ ฤทธิเดช / เรวดี จรรยา
—————————-🕯️🕯️——————————-
🙏🏻🙏🏻🙏🏻ขอเชิญ​ “ทำบุญ​ส่ง​ท้า​ยปี​เก่า​ ต้อน​รับ​ปีใหม่”
ร่วมตักบาตร​พระ​สงฆ์​ จำนวน ๓๐๐ รูป
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
📝📝ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ วัดมหาจุฬาลงกรณ​ราชูทิศ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ อำเภอวังน้อย​ จังหวัดพระนคร​ศรี​อยุธยา
🕯️🕯️ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต
ชื่อบัญชี พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี หรือ นายภัทรพล ใจเย็น
เลขที่บัญชี ๒๖๘-๒-๓๒๐๒๒-๗
📞สอบถาม​เพิ่มเติม​ : โทร.​ ๐๘๕ ๓๕๕ ๒๕๕๕
พระ​มหา​พิสุทธิ์​ สิท​ฺ​ธิ​เมธี