คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม GREEN FACULTY “คณะ​สีเขียว​ มจร​ : สังคม​ศาสตร์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน”

วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๒๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม Green Faculty “คณะ​สีเขียว​ มจร​ : สังคม​ศาสตร์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน” ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นไม้ จำนวน ๓ ต้น โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สวนป่าริมสระน้ำด้านหน้าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา