โครงการสัมมนาวิชาการ​​ เรื่อง​ “วิปัสสนากัมมัฏฐานกับการบริหารองค์กรในยุค ๔.๐”

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒​ เวลา ๑๓.๐๐​ น.​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำโดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ​ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต​ เรื่อง​ “วิปัสสนากัมมัฏฐานกับการบริหารองค์กรในยุค ๔.๐”

วิทยากรโดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ/ธรรมะอารมณ์ดี), คุณกาละแม​ พัชรศรี เบญจมาศ​ และครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง​ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ณ วัดมเหยงค์ ตำบล​หันตรา​ อำเภอพระนครศรีอยุธยา​ จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ​ : ดร.สุริยา​ รักษา​เมือง​ / กรกต​ ชาบัณฑิต​ / พระปลัด​ระ​พิน​ พุ​ท​ฺ​ธ​ิ​สาโร, ผศ.ดร.
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา