การแข่งขัน​กีฬา​ประเพณี​บุคลากร​ มมร – มจร ครั้งที่ ๙

วันที่​ ๓๐​ มีนาคม​ ๒๕๖๒​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน​กีฬา​ประเพณี​บุคลากร​ ระหว่างมหาวิทยาลัย​มหา​มกุฏ​ราช​วิทยาลัย​และมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย ครั้งที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

การแข่งขัน​กีฬาดังกล่าว ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล แชร์บอล เปตอง แบดมินตัน วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

☆☆ตะกร้อชายประเภททีม มจร ชนะ มมร
ด้วยคะแนน 2-1 เช็ต
☆☆วอลเลย์บอลหญิง มจร ชนะ มมร 
ด้วยคะแนน 2-0 เช็ต
☆☆วอลเลย์บอลชาย มจร ชนะ มมร
ด้วยคะแนน 2-1 เช็ต
☆☆เปตอง มจร ชนะ มมร
ด้วยคะแนน 2-0 ทีม
☆☆ ฟุตซอล มจร ชนะ มมร
ด้วยคะแนน 6-5 แต้ม
☆☆แบตมินตัน มจร ชนะ มมร
☆☆เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิงทั่วไป มจร ชนะ มมร
☆☆แชร์บอลหญิง มจร แพ้ มมร
ด้วยคะแนน 18-20
☆☆กีฬาพื้นบ้าน มจร แพ้ มมร

 

 

ภาพ​: Potomcu Koranan / นเรศ​ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา