ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมฯ ร่วมงานวันครบรอบสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานวันครบรอบสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ณ​ อาคาร​ มวก​ ๔​๘​ พรรษา​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร / เรวดี จรรยา
ข่าว : เรวดี จรรยา