หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์​ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่​ ๗ เมษายน ๒๕๖๒​ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์​ นำโดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมทั้ง​คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ หลัก​สูตรบัณฑิต​ศึกษา​ฯ​ ได้เป็นเจ้าภาพ​ทำบุญ​ตักบาตร​ถวายเป็นพระราชกุศล​ ในโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน​ รุ่นที่ ๘/๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร์เทพยวรางกูร​ ระหว่างวันที่​ ๓๑​ มีนา​คม​ -​ ๑๔​ เมษายน​ ๒๕๖๒

 

??ขอขอบคุณ​ภาพ​และ​ข่าว​จาก ดร.สุริยา​ รัก​ษาเมือง