ขอ​เชิญ​บุคลากรคณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมงานทำบุญ​วันสงกรานต์​ “คณะสังคม​ศาสตร์​ สืบสาน​ประเพณี​ไทย”

ขอ​เชิญ​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมงานทำบุญ​วันสงกรานต์​ ​”คณะสังคม​ศาสตร์​ สืบสาน​ประเพณี​ไทย” ในวันพฤหัส​บดีที่​ ๑๘​ เมษายน​ ๒๕๖๒​ ณ​ สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้น​ G อาคารเรียน​รวม​ โซน​บี​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
และขอเชิญชวนบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมแต่งกายในธีมชุดผ้าไทยสีเหลืองค่ะ