มจร​ แต่งตั้ง​ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์​ สาขาวิชา​รัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร์

มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ ดร.ธวัชชัย​ สมอเนื้อ อายุ ๕๙ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล), พธ.ด. (​รัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร์​) ตำแหน่ง​ อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๕​ สังกัด​ ภาค​วิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ใน​สาขา​วิชารัฐประ​ศ​า​สน​ศาสตร์​ ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๕​ กันยายน​ ๒๕๖๑​ เป็นต้นไป