นิสิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์​ เตรียมความรู้​ และทักษะในการฝึกภาคปฏิบัติ​อย่างมืออาชีพ

วัน​พฤหัสบดี​ที่ ๒ พฤษภาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๒​ พระมหาสุเทพ​ สุปณฺ​ฑิโต​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาของนิสิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์​ ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน​ ๒๕๖๒​ โดยมี​ ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล อาจารย์​จากมหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ เป็นวิทยากร​บรรยายในหัวข้อ​ “การเตรียมความรู้​ และทักษะในการฝึกภาคปฏิบัติ​อย่างมืออาชีพ” ณ​ ห้อง​ B110 ชั้น​ ๑​ คณะสังคม​ศาสตร์​ อาคารเรียนรวม​ โซนบี​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

 

ภาพ​ : อ.สนธิ​ญาณ​ รักษา​ภักดี, อ.เดชอุดม​ แสง​บุญ​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา