​ประชุม​นิสิตหัวหน้า​ห้อง​ เตรียม​ความพร้อม “กิจกรรม​ไหว้ครู​ ต้อนรับ​นิสิตใหม่​ และ​เตรียม​ความพร้อม​ก่อนเข้าศึกษา”

วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ ๑๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๓.๐๐​น.​ พระปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธ​ี​รง​ฺ​กุโร​ รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ประชุม​นิสิตหัวหน้า​ห้อง​ เพื่อเตรียม​ความพร้อม​โครงการ​จัดกิจกรรม​เสริม​หลักสูตร​ปฐมนิเทศ​นิสิต​ใหม่​ และ​โครงการ​ปลูก​ฝัง​ค่านิยม​อนุรักษ์​ศิลปะ​และวัฒนธร​รม​ และ​ภูมิปัญญา​ “กิจกรรม​ไหว้ครู​ ต้อนรับ​นิสิตใหม่​ และ​เตรียม​ความพร้อม​ก่อนเข้าศึกษา” ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕๖๒​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ซึ่ง​จะจัดขึ้น​ในระหว่างวันที่​ ๑๙-๒๐​ มิถุนายน​ ๒๕๖๒​ ในการประชุม​ดังกล่าว​ มีเจ้าหน้าที่​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ พร้อม​ด้วย​ตัวแทนนิสิต​ และ​หัวหน้าห้อง​ เข้าร่วมประชุม​โดยพร้อมเพียงกัน​ ณ​ ห้องประชุม​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

 

ภาพ​/ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา