ทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

วัน​จันทร์​ที่​ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์, พระอุดมสิทธิ​นายก, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร, รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์ และศิษยานุศิษย์​ เข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง​ ซึ่งจัดโดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง B500 ชั้น​ ๕ อาคารเรียนรวม​ โซน​ B​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้มีพระคุณต่อลูกศิษย์ ที่ท่านได้เสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและเวลาของท่านแก่ลูกศิษย์เสมอมา โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยและผลประโยชน์ของตน

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ”รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดตั้งกองทุน ”มูลนิธิเพื่อการศึกษาของพระสงฆ์” เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ โดยสั่งจองหนังสือ ”รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก” และหนังสือ ”การจัดการเชิงพุทธ 5G” ซึ่งจัดพิมพ์จำนวนจำกัดเนื่องในโอกาส๘๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

 

 

 

ภาพ​: ดร.สุริยา​ รักษา​เมือง​ / กรกต​ ชาบัณฑิต
ข่าว: เรวดี​ จรรยา