คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์​ มจร

คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์​ มจร
—————————————————————————-
วันที่​ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ภาพ​​/ข่าว : ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง
รายงาน : เรวดี จรรยา