รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานจัดทำ SAR ​ระดับ​หลักสูตร​รวม คณะสังคมศาสตร์​

เมื่อวันอาทิตย์​ที่​ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร​ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR​)​ ระดับ​หลักสูตร​รวม ของคณะสังคมศาสตร์​ โดยมี​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ท่านได้เมตตามอบปัจจัยจำนวน ๓,๐๐๐ บาท แก่คณะทำงานดังกล่าว​ ณ​ สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

ภาพ : ​นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว : เรวดี​ จรรยา