คำสั่ง​ มจร​ เรื่อง​ แต่งตั้ง​เลขานุการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การจัดการ​เชิง​พุทธ

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ พระมหา​กฤษฎา​ กิตฺติ​โสภโณ, ผศ.ดร.​ อายุ​ ๓๕​ ปี​พรรษา​ ๑๕​ วุฒิ​การศึกษา​ ป.ธ.๖, พธ.บ.(การจัด​การเชิงพุทธ), พธ.ม.(การจัด​การเชิงพุทธ), พธ.ด.(การจัด​การเชิงพุทธ) ดำรง​ตำแหน่ง​ เลขานุการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การจัดการ​เชิง​พุทธ