รองอธิการบดีฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ มจร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานจัดทำ SAR​ ระดับ​หลักสูตร​รวม คณะสังคมศาสตร์​

วันเสาร์​ที่​ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR​)​ ระดับ​หลักสูตร​รวม ของคณะสังคมศาสตร์​ โดยมี​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ​ ณ​ สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

 

 

ภาพ : ​นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว : เรวดี​ จรรยา