ประชุม​นิสิตหัวหน้า​ห้อง​ รองหัวหน้าห้อง​ และเลขานุการ​ห้องเรียน

วันที่​ ๒๒​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๓๐​ น.​ สำนักงานคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำโดย​ พระปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธ​ี​รง​ฺ​กุโร​ รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมกับคณาจารย์​ประจำหลักสูตร​ อาทิ​ ผศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ หัวหน้า​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์, อาจารย์​ ดร.กาญจนา​ ดำจุติ, อาจารย์​เดชอุดม​ แสง​บุญ, อาจารย์​ดาวเหนือ​ บุตร​สี​ทา​ จัดประชุม​นิสิตหัวหน้า​ห้อง​ รองหัวหน้าห้อง​ และเลขานุการ​ห้องเรียน​ เพื่อขอ​ความร่วมมือนิสิตทุก​รูป/คน​ ทุกชั้นปี​ เข้าร่วม​กิจกรรม​ฝึกอบรมโครงการ​จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ​ หลักสูตรจิตอาสา​ ๙๐๔ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.​ เป็นต้นไป​ ณ​ หอประชุม​ ม.ว.ก. ๔​๘​ พรรษา​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​

 

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา