คำสั่ง​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้​ พระมหาสุเทพ​ สุปณฺฑิโต วัดราชบูรณะ กรุงเทพมหานคร อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๒๑ วุฒิการศึกษา​ ป.ธ.๗, พธ.บ. (ปรัชญา), พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์​ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชาสังคม​วิทยา​ ทั้งนี้​ ตั้งแต่วันที่​ ๕​ กันยายน​ พ.ศ.๒๕๖๑​ เป็นต้นไป