พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม

วันเสาร์​ที่ ๑​๐ สิงหาคม ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น.​ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม​ จัดโครงการพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม​ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่​ ๑๐​ -​ ๑๑​ สิงหาคม​ ๒๕๖๒​ ในโครงการ​ดังกล่าว​ มีการบรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง​ ศาสตร์ว่าด้วยการทำวิจัยเชิงปริมาณอย่างมืออาชีพ​ วิทยากรโดย​ ศ.ดร.วรวุฒิ​ โรมรัตนพันธ์​ อาจารย์​ประจำ​ วิทยาลัย​พัฒนศาสตร์​ ป๋วย​ อึ้งภากร​ นักวิจัยดีเด่น​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ มีผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ นิสิต​หลักสูตร​พุทธ​ศ​า​ส​ตร​มหาบัณฑิต​ พุทธ​ศาสตร์​ดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย​เป็นจำนวนมาก​ ณ​ ห้อง​ B๑๑๑​ -​ B๑๑๒​ ชั้น​ ๑​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​บี​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

 

 

ภาพ​: พระอรุณ​ มหาสุเมโธ
ข่าว: เรวดี​ จรรยา