มจร​ แต่งตั้ง​ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ พระสมนึก​ ธีรปญฺโญ​ (กลับน้อม)​ อายุ​ ๓๙​ ปี​ พรรษา​ ๑๓​ วุฒิ​การศึกษา​ พธ.บ.(บริหาร​รัฐ​กิจ), พธ.ม.(รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร์)​ เป็นเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์​

ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๑​ ตุลาคม​ ๒๕๖๒​ เป็น​ต้นไป