ประชุม​คณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒​ ผู้บริหาร​คณะสังคม​ศาสตร์​ นำ​โดย​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​ประชุม​คณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒​ โดยมี​ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

ภาพ​ : กอง​สื่อสารองค์กร​ มจร
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา