หลวงพ่อแดง​ นันทิโย พระครูนนทกิจ​โกศล และพระเอกลักษณ์​ อชิโต, ดร. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

ขออนุโมทนาบุญ พระครู​พิศิษฏ์ประชานาถ, ดร.​ (หลวงพ่อแดง​ นันทิโย)​ ถวายส้มโอ​ จำนวน​ 1 ตัน​ พระพุทธรูป​ จำนวน​ 5 องค์​ ตะกรุด​ จำนวน 100 อัน​ และพระทุ่งเศรษฐี​ จำนวน 1000​ องค์​
พระครูนนทกิจ​โกศล ถวายน้ำเต้าหู้​ จำนวน​ 496 ถุง
พระเอกลักษณ์​ อชิโต, ดร.​ ถวายน้ำเต้าฮวยนมสด​ จำนวน​ 600​ ขวด
แด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๕๐๐ รูป​ โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒​ ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ผู้​มีจิตศรัทธา​สามารถ​ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะด้วยตนเอง หรือ ร่วมบริจาคได้ที่
บัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ”ทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มจร” เลขที่บัญชี ๔๑๗-๒-๕๐๘๗๓-๓

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาทานบารมีได้ที่​ :
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร โทร. ๐๘-๙๘๐๘-๔๗๖๕
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง โทร. ๐๘-๔๕๖๘-๐๗๙๖