ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล – น้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล – น้ำปานะ
แด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๔๙๙ รูป
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารธหารไทย ชื่อบัญชี “ทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มจร” เลขที่บัญชี ๔๑๗-๒-๕๐๘๗๓-๓

ติดต่อสอบถามได้ที่ : พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร โทร. ๐๘๙-๘๐๘๔๗๖๕
นางสาวเรวดี จรรยา โทร. ๐๘๔-๕๔๙๗๔๖๑