พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระปลัด”

วันเสาร์​ที่​ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณ พระสุธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดโคนอน ภาษีเจริญกรุงเทพฯ เมตตาแต่งตั้ง พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร ์ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระปลัด” ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป