รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พระวิปัสสนาจารย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​

วันที่​ ๑๙ ธันวาคม​ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พระวิปัสสนาจารย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน​ โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ ของ​นิสิต​คณะสังคมศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ ๑​-๓ ณ สวนเวฬุวัน​(สวน​ไผ่)​ พุทธมณฑล​ อ.พุทธมณฑล​ จ.นครปฐม

 

 

ภาพ​: เอ
ข่าว: เรวดี​ จรรยา