พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน​ ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ ๑​-๔ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่​ ๒๓​ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๒​ เวลา​ ๑๘.๓๐​ น. พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน​ ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ ๑​-๔ ประจำปี ๒๕๖๒​ โดยมีพระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ถวายการต้อนรับ

ในการนี้ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, พระครูพิบูลย์กิจจารักษ์, ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์, พระมานะ อภิวฑฺฒโน ผู้แทนพระนิสิต และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์​ ฝ่ายวิชาการ ถวายสักการะ จากนั้น​ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวถวายรายงานต่อองค์ประธานในพิธี​ ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา