นิสิตคณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานฝันเพื่อน้อง​ ณ​ โรงเรียนวัดธรรมถาวร ต.เมืองไผ่ อ.กระสังข์ จ.บุรีรัมย์

วันที่​ ๑๙​ มกราคม​ ๒๕๖๒​ คณาจารย์​และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปีที่ ๓ นำโดย​ พระครู​วินัยธรเอก​ ชินวํโส, ดร.​ ประธานหลักสูตร​พุทธศาสตรบัณฑิต​ สาขาวิชา​การจัดการ​เชิง​พุทธ​ จัดโครงการสานฝันเพื่อน้อง​ ณ​ โรงเรียนวัดธรรมถาวร ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสังข์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระครูปริยัติกิตฺติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ เป็นประธานเปิดโครงการ

?ขอขอบคุณ​ภาพและข่าวจาก​ พระครูวินัยธรเอก​ ชินวํโส, ดร.